Sơ đồ khối của amply Những giai đoạn khuếch đại cơ bản trong một hệ thống pro-sound

Bài 8. Thế nào là một hệ thống âm thanh hiệu quả?

Thế nào là một hệ thống âm thanh hiệu quả?

Hiệu quả toàn diện của một hệ thống âm thanh pro sound chắc chắn là không tốt hơn so với chất lượng từng thành phần cấu thành nên hệ thống đó của nó. Chẳng hạn, đối với một bộ dàn karaoke bạn có một hệ thống đầu vào (micro hát karaoke tốt, nguồn nhạc chất lượng…), hệ thống khuếch đại (amply) tốt… nhưng hệ thống loa karaoke kém thì hiệu quả toàn diện của cả hệ thống đương nhiên sẽ không tốt.

Hệ thống âm thanh Pro-sound co ban

Do đó, điểm cần lưu ý trước tiên là sự tương thích giữa các thiết bị, chất lượng đồng đều giữa các thiết bị.

Ngoài ra, chất lượng của các thiết bị, chất lượng của các loại dây dẫn và cách hàn nối dây của hệ thống dây điện đóng vai trò cơ bản trong hiệu quả của hệ thống. Cách thức dẫn truyền (flow) của tín hiệu âm thanh đi từ giai đoạn này đến một giai đoạn khác trong hệ thống (và/hay thiết bị) cũng đóng vai trò cả hai: về chất lượng âm thanh lẫn ở khía cạnh vận hành thực tế. Các chương sau sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về những khía cạnh liên quan đến pro-sound.

Môi trường Âm học (Acoustic Environment)

Các lĩnh vực âm học là liên kết đầu tiên và cuối cùng trong chuỗi từ nguồn âm thanh đến tai của người nghe. Trong khi hầu hết cơ bản thực tế này đều là hiển nhiên, các đặc điểm của môi trường âm học thường bị bỏ qua hay do sự hiểu lầm của nhiều người vận hành và thiết kế các hệ thống âm thanh thiếu kinh nghiệm. Chương 2 sẽ cố gắng giới thiệu một quan điểm ban đầu về âm thanh nói chung. Sau đó chương này sẽ cố gắng mở rộng quan điểm này.

Yếu tố con người (Human Factor)

Hệ thống pro-sound đôi khi được nghĩ đơn giản là điện tử hóa (hay electro-acoustic-âm thanh điện tử) hệ thống. Nhưng yếu tố con người thường bị bỏ quên ở cả hai điểm cuối cùng của bất kỳ hệ thống nào. Đó là yếu tố con người nghệ sĩ, người diễn thuyết trước công chúng và khán giả, và các cá nhân khác mà theo đó hệ thống tồn tại, mà hệ thống rút cục lại bị chịu trách nhiệm.

Trong số những trọng tâm, bản thân tai con người xử lý rất khác so với sự đo lường điện tử và các loại máy đo. Nhận thức về âm thanh thường thay đổi đáng kể từ người này sang người khác, thay đổi theo cường độ của âm thanh, và cũng có thể thay đổi bởi thời điểm và địa điểm nơi biểu diễn, một số quan điểm rất thú vị và đôi khi gần như kỳ lạ. Chắc chắn khả năng mất mát dài hạn hay mất thính lực vĩnh viễn cũng là sự liên quan lớn với các hệ thống cao cấp. (Chương 3 giới thiệu các khái niệm về bản chất thính giác của con người và một vài cách ảnh hưởng thông thường đến tiến trình hoàn thiện âm thanh).

Thêm nữa, sẽ xem xét những liên quan thực tế đến các nhu cầu khác nhau của người biểu diễn và người diễn thuyết. Chúng ta sẽ cố gắng để có được những quan điểm thống nhất trong các chương sau.

Author: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *