Micro Shure PGA-58

Micro Shure PGA-58  là micro có dây cao cấp được xây dựng mạnh mẽ với danh tiếng huyền thoại của Shure (đọc thêm) để có độ tin cậy lâu dài, cộng với âm thanh được ...