Bài 22. Đo lường âm thanh

Đo lường âm thanh. Audio Mesurement. 1.  Thuật ngữ và khái niệm (Terms and Concepts) Đo lường âm thanh và các tín hiệu điện đại diện cho nó đã có từ khi khởi đầu lĩnh vực âm ...