Bài 4. Equalizers là gì?

Equalizers là gì? Equalizers ở Việt Nam hay gọi là lọc xì, lọc tiếng, EQ, Equaliser nếu dịch từ tiếng Anh sang thì có nghĩa là “Sự cân bằng”. Cân bằng ở đây mang nghĩa là ...